ສົນທະນາກັບແມ່ຍິງອາຊີອອນໄລນ໌-ງາມເດັກຍິງອາຊີມີການສົນທະນາກັບທ່ານຢູ່ໃນອາຊີຂ້າພະເຈົ້າ

ດໄພຂອງທ່ານແມ່ນປອດໄພໂດຍພວກເຮົາແບບພິເສດ,ສໍ້ໂກງ-ການປ້ອງກັນລະບົບ ຂອງທ່ານຂໍ້ຄວາມ,ການຕິດຕໍ່ແລະການໂອນແມ່ນຢູ່ໃນມື ຍັງ,ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບທັນທີທັນນັບສະຫນູນຈາກພວກເຮົາການດູແລລູກຄ້າທີ່ຈະແກ້ໄຂທຸກກັງວົນໃນການນໍາໃຊ້ການບໍລິການ