ຈີນໂສດຊອກຫາພັນຢູ່ຈີນການບໍລິການວັນທີ

ມີໄດ້ຮັບບໍ່ຖ້ວນກໍລະນີຂອງຈີນໂສດການຊອກຫາແລະຊອກຫາແຮງຂອງເຂົາເຈົ້າຄູ່ຮ່ວມງານໂດຍວິທີການຂອງຈີນອອນໄລນ໌ວັນທີສະຖານທີ່